Medikal Gaz Prizleri

Medikal gaz prizlerimiz; ilgili standarda ilişkin regülatörlerin ya da probların (abone fişlerinin) kolayca takılması ve sökülmesine uygun özelliktedir.

Medikal gaz prizlerimiz, sadece kendine ait regülatörü ya da probu kabul edecek şekilde farklılaştırılmıştır (gaza spesifiktir). Bir gaz prizine başka bir gazın probu takılamamaktadır.

Medikal gaz prizlerimizin herhangi bir parçası çıkarıldığında gaz prizi çalışmamakta ya da gaza özel olma durumunda herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Tamirat veya bakım için parçalar söküldüğünde, diğer gaz prizlerinin parçalarının farkında olmadan kullanılması önlenmiştir.

Medikal gaz prizlerimiz çek valf sistemiyle çalışmaktadır. Gaz regülatörü ya da prob tam olarak bağlandığında gaz akışı başlar, çıkarıldığında ise gaz akışı otomatik olarak kesilir.

Medikal gaz prizlerimiz her türlü yanıcı maddeden (yağ, gres yağı, vs…) arındırılmıştır.
Medikal gaz prizlerimizin tüm parçaları yanmayan, korozyona dirençli malzemeden imal edilmiştir. Medikal gaz prizlerimizin gaza temas eden yüzeyleri MS58 kalite pirinçten imal edilmiştir. Boru dağıtım sistemine yapılan bağlantılar gümüş alaşımlı kaynakla EN 7396:1’ e uygun olarak yapılmıştır.

Komplike ürünlere yerleştirilecek medikal gaz prizlerimiz diğer prizlere ve üniteye zarar vermeyecek malzemelerden üretilmiştir.

Medikal gaz prizlerimizin gaza spesifik parçaları ve gaz prizinin kendisi, eğer her gaz için boyut veya şekilleri farklı değilse tek tek etiketlenmektedir.

Medikal gaz prizlerimizin etiketleri renklerle kodlanmıştır.

Medikal gaz prizlerinin özelliklerini belirten yazı ve renkler BS 5682:1992 standardında belirtilen şekilde hazırlanmıştır. Renk kodlamasında kullanılan malzemeler silinmez ve uzun süre kullanıma dayanıklıdır.